Herkomst én VPO

De combinatie van Herkomstonderzoek met Vestigingsplaatsonderzoek (VPO) levert u méér op.
Naast goed inzicht in de herkomst van uw klanten én omzet, maakt deze combinatie de uitkomsten van het VPO zuiverder en daarmee betrouwbaarder.

Bijvoorbeeld: in gesprek met een supermarktorganisatie staat u hiermee sterker, omdat u dan ook over eigen cijfers beschikt en niet geheel afhankelijk bent van hetgeen door de andere partij 'op tafel wordt gelegd'.