Medewerkertevredenheid

Het is uiteraard erg belangrijk om tevreden klanten te hebben, maar niet minder belangrijk zijn ook tevreden medewerkers, die gemotiveerd hun werkzaamheden in de winkel verrichten.
Zij zijn immers het visitiekaartje van uw winkel.
Ontevreden en/of ongemotiveerd personeel heeft een negatieve uitwerking op klanttevredenheid. Klanten voelen dat zeer goed aan!

Middels een vragenlijst wordt aan de medewerker diverse aspecten voorgelegd met betrekking tot henzelf, hun collega's, hun leidinggevende en de winkel waarin zij/hij werkzaam is.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van een schriftelijke vragenlijst. 

Het doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen hoe medewerkers de organisatie waarbinnen zij werkzaam zijn ervaren; worden zij gestimuleerd, gemotiveerd? Hoe betrokken voelen zij zich met de resultaten van hun afdeling? Hoe is het onderlinge teamverband tussen de medewerkers? Hoe beoordelen zij hun werkomstandigheden? Wat vinden zij van de ontwikkelings-/opleidings-mogelijkheden? etc..

Het onderzoek wordt op een wijze uitgevoerd en gerapporteerd, dat de anonimiteit van de medewerker volledig wordt gewaarborgd.

Een overzichtelijke rapportage biedt snel inzicht in de tevredenheid van uw medewerkers en wat de aandachtspunten zijn voor mogelijke verbetering.